Doel en werkwijze van het Steunfonds

Wat wil het fonds en hoe werkt het?

Het Steunfonds biedt de mogelijkheid een aanvraag te doen voor (financiële) ondersteuning van activiteiten en middelen, die bijdragen aan de zorg aan verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten. Veelal betreft deze aanvragen zaken die niet of onvoldoende via het reguliere circuit worden ondersteund. Aanvragen kunnen worden gedaan door particulieren en zorginstellingen, zoals dagverblijven, gezinsvervangende tehuizen en scholen.

Daarbij geldt wel, dat het Steunfonds een louter lokaal/regionaal karakter heeft. Bij de beoordeling van aanvragen is het voor het bestuur dan ook cruciaal dat de aanvraag betrekking heeft op zorg aan (een) verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapte perso(o)n(-en) binnen de huidige gemeenten Kampen en Zwartewaterland. Aanvragen van buiten deze regio worden doorgaans niet door het Steunfonds in behandeling genomen.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Het beleid is op gericht om zoveel mogelijk aanvragen binnen de doelgroep en de regio te honoreren wat binnen de financiële mogelijkheden ligt.

Nieuwe reacties

www.SteunfondsZorg.nl