www.SteunfondsZorg.nl

Een stukje geschiedenis.....

Ontstaan en Historie

Het Steunfonds werd in 1972 opgericht. Belangrijke reden voor de initiatiefnemers van toen was de roep om regionaal te (helpen) voorzien in de zorg aan gehandicapte personen. Het Steunfonds toonde een grote betrokkenheid bij de totstandkoming van dagverblijven en gezinsvervangende tehuizen in de regio die nu globaal de gemeenten Kampen en Zwartewaterland beslaat. Niet alleen heeft het Steunfonds in de jaren ‘70 en ‘80 een voortrekkersrol vervuld bij het creëren van organisatorische mogelijkheden, ook in financiële zin kon het fonds een belangrijke bijdrage leveren door geld beschikbaar te stellen in de vorm van giften en leningen.

Door de veranderingen in de zorgstructuur is de organisatie van regionaal gestarte initiatieven inmiddels vrijwel volledige ondergebracht bij grotere, vaak landelijk opererende instanties. De landelijke overheid is een veel grotere rol gaan spelen in de organisatie van de zorg. Met deze ontwikkelingen zijn de doelstelling en werkwijze van het Steunfonds ook veranderd. 

Nieuwe reacties