www.SteunfondsZorg.nl

Bestuurssamenstelling

Actueel bestaat het bestuur van het Steunfonds uit de volgende personen:

  • Vacant
  • dhr. D. de Ruiter-penningmeester
  • mw. B. Dekker-Goudbeek. Voorzitter
  • dhr B. Palland-Lid. Donateursadm.
  • dhr. J.M. van Dijk. secr.

Beloningsbeleid
Alle werkzaamheden die bestuursleden of anderen voor het Steunfonds verrichten worden uitgevoerd zonder dat men daar een beloning voor ontvangt. Men kan alleen de gemaakte onkosten bij het Steunfonds in rekening brengen. Dit betreft uitdrukkelijk niet de aan het Steunfonds bestede tijd, maar alleen tastbare zaken als bijv. briefpapier, verzendkosten, e.d.

Samenstelling van het Bestuur

Nieuwe reacties