www.SteunfondsZorg.nl

Steun voor het Steunfonds

Steun voor het Steunfonds

Er is altijd een sterke band geweest tussen het Steunfonds en kerken in de regio. Zo vormden tot voor kort collecte-bijdragen een belangrijke financiële bron van inkomsten voor het Steunfonds.

Daarnaast heeft het Steunfonds al een reeks van jaren een flink aantal donateurs. Met een jaarlijkse gift dragen zij ook het werk van het Steunfonds een warm hart toe. Helaas loopt het aantal donateurs de laatste jaren terug. DONATEURS GEVRAAGD.

Uw bijdrage mag overgemaakt worden op rek nr NL88SNSB0909991367.

Stg. Steunfonds v/d zorg aan verstandelijke e/o lich.gehandicapten Kampen. 

Incidenteel wordt bijgedragen aan het werk van het Steunfonds via legaten, waar we bijzonder blij mee zijn.

Wilt u het werk van het Steunfonds ook steunen met een (jaarlijkse) gift, meld u dan aan als donateur. Daarbij geldt dat we blij zijn met elke vorm van steun; er geldt geen minimale of maximale bijdrage. Neem gerust contact op via één van de contact-mogelijkheden op de pagina Contact.

U kunt zich ook direct aanmelden als donateur door een e-mail te sturen naar

donateurs-administratie@steunfondszorg.nl. Ook adreswijzigingen kunt doorgeven via dit e-mailadres.

ANBI
Het Steunfonds staat bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Dit houdt o.a. in dat u een gift aan het Steunfonds onder bepaalde voorwaarden kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen. Kijk voor de exacte voorwaarden op de site van de Belastingdienst.
Het fiscaal nummer van het Steunfonds is 8025.46.407.

KVK nr 41022918

Nieuwe reacties