www.SteunfondsZorg.nl

Financiële verantwoording

Financieel verslag 2018

Stichtingsvermogen

31 dec 2018 € 683.171                         31 dec 2017  € 683.981

Resultaat boekjaar 2018       €- 810      Resultaat 2017              €        710

Resultaat 2018           € 12.246            Resultaat boekjaar 2017 € 16.966

Lasten 2018  Giften  € 10.050            Lasten 2017  Giften          €  10.161 

Zie bovenst. Pag.  Steun door Fonds   Zie bovenst. Pag Steun door Fonds

Marge 2018                €   2.196             Marge  2017                €    6.805

Kosten  2018              €   3.006            Kosten 2017                 €    6.095

Reultaat 2018            €     -810            Resultaat 2017             €      710

Balans per 31 dec 2018                       Balans per 31 dec 2017     

Gebouwen                € 234.186           Gebouwen                    € 234.186

Effecten                   € 98.115            Effecten                       € 101.797

Overlopende activa  €      695            Overmlopende activa     €       713

Liquide middelen     € 351.548           Liquide middelen          €  356.151

Nieuwe reacties