www.SteunfondsZorg.nl

Financiële verantwoording


Financiele verantwoording 2022Baten                                                                           -925

Lasten                                                                      14.401

                                                                                  ______

Marge                                                                                           -15.326


Kosten

Huisvesting                                                               3.994

Kantoorkosten                                                             767

Verkoopkosten                                                             119

                                                                                     _____

                                                                                                        4.880 

                                                                                                       ______

Bedrijfsresultaat                                                                         -20.206

Rentelasten                                                                                      -455

Resultaat                                                                                      -20.661

Overige baten                                                                                         4

Resultaat                                                                                      -20.657

                                                                                                     =======


Verantwoording van besteding van de middelen

St. de Zwartendijkruiters                                                                   5.000

St. Veluwse wens ambulance                                                              250

Philadelphia Zorg                                                                              5.651

St. Live Life                                                                                          500

St.vrienden van Philadelphia Duofiets                                              2.000

Van de Zande Rolstoelfiets                                                               1.000

Totaal                                                                                               14.401

                                                                                                       ======
                                                                                                      


                                                                                              


Nieuwe reacties