www.SteunfondsZorg.nl

Steun door het Steunfonds

Voorbeelden van ondersteuning door het Steunfonds

In de afgelopen jaren werden o.a. de volgende initiatieven ondersteund door middel van een financiële bijdrage:

 • het paardrijden voor gehandicapten en andere activiteiten van SPGIJ en De Zwartendijkruiters
 • de inrichting van appartementen voor bewoners in een tweetal zorgboerderijen
 • de aanschaf van speeltoestellen voor een dagcentrum
 • de aanschaf van een duo-fiets voor de bewoners van een woonvoorziening
 • de aanschaf van een tandem voor de bewoners van een woonvoorziening
 • de aanschaf van een schoolbus voor groepsvervoer van leerlingen
 • het clubwerk van Philadelphia
 • stimuleringsbijdrage voor de start van een koor voor mensen met een verstandelijke beperking
 • de -jaarlijks terugkerende- organisatie van “De Mooiste Dag” door Stiching Live-Live 2014
 • de feestelijkheden voor bewoners rond jubilea van Philadelphia 2014
 • financiële bijdrage aanschaf tovertafel locatie Meerburg (Philadelphia zorg) IJsselmuiden 2015
 • jubileumbijeenkomst Het Baken 2015
 • de -jaarlijks terugkerende- organisatie van “De Mooiste Dag” door Stiching Live-Life2015
 • ----------------------------------------------
 • 2016 Totaal € 7000
 • financiële bijdrage in verhuiskosten zwaar gehandicapte inwoner Kampen 2016.
 • financiële bijdrage aanschaf elektrische fiets, via Kamper Kracht Fonds 2016.
 • kortlopende lening voor mensen met een beperking tegen acceptabele rente.2016
 • de jaarlijks terugkerende “De Mooiste Dag” door Stiching Live-Life 2016.
 • Bijdrage voor St Ela Kampereiland.
 • Bijdrage voor Philadelphia zorg.
 • --------------------------------------------
 • 2017 Totaal € 10161
 • Bijdrage Philadelphia zorg.
 • Bijdrage St live life.
 • Bijdrage Zwartendijkruiters SAP.
 • Bijdrage Visite Clown.
 • Bijdrage voor aanschaf elek fiets via KKF.
 • Bijdrage St Ela.
 • Bijdrage St Vrienden van Philadelphia (speelplein).
 • ----------------------------------------
 • 2018 Totaal €10050
 • Bijdrage Philadelphia zorg.
 • Bijdrage St Live life.
 • Bijdrage Visite Clown.
 • Bijdrage St Prisma (Schoolplein).
 • Bijdrage St.Vrienden van Philadephia (Speelplein).
 • Bijdrage St de Dijk.
 • Bijdrage Stichting Sien.
 • Bijdrage Sailwise.
 • Bijdrage Spanker.
 • Bijdrage Gezinshuis.
 • Bijdrage elek fiets via KKF.
 • -----------------------------------
 • 2019 totaal €5250
 • Stichting Paardrijden
 • Stichting Live Life
 • Stichting Kamper Kracht Fonds
 • Philadelphia ST Sien
 • Stichting In Balans Hasselt
 • -----------------------------------------------
 • 2020 totaal €6292
 • Particulier Elek fiets Genemuiden 
 • Stichting Kamper Kracht Fonds
 • Philadelphia St Sien
 • Stichting Het Buitenhof
 • Sailwise
 • Waardebinnen St Philadelphia Adullam
 • --------------------------------------------------
 • 2021 totaal €7591
 • St de Zwartendijk ruiters € 2500
 • St vrienden Philadelphia speelplei € 2500
 • St het Buitenhof €1250
 • Nenko schommelbank€ 1341
 • -------------------------------------------------

Kortom: concrete zaken die net iets extra’s bieden aan leerlingen of bewoners en die niet in aanmerking komen voor reguliere financiering.

Steunfonds 40 jaar actief

In 2012 bestond het Steunfonds 40 jaar. Ter gelegenheid van dit feit ontvingen alle bewoners/cliënten van zorginstellingen in Kampen en IJsselmuiden een gift van € 40,- ter vrije besteding. Voorwaarde voor de verstrekking van deze gift was dat deze direct ten goede kwam aan de bewoner/cliënt. Het totaal van deze verstrekte jubileumgiften betrof een bedrag van €8480,-. Inmiddels is van een bewonersgroep een levendig verslag ontvangen van een dagtrip per boot naar Urk; een prachtige besteding van deze gift!

In 2022  50 jaar!!!!

Nieuwe reacties